Asystent Specjalisty ds. Logistyki i Wsparcia Technicznego

Miejsce pracy: Warszawa

 

Zakres obowiązków:

 • Utrzymywanie optymalnego poziomu magazynu, zgodnego z zasadami oraz ustalonym zapasami magazynowymi;
 • Koordynacja transportów przychodzących i wychodzących;
 • Współpraca z innymi komórkami w zakresie wykorzystywania zbędnych i nadmiernych zapasów magazynowych;
 • Wprowadzanie danych do systemów komputerowych;
 • Tworzenie dokumentów magazynowych i rozliczanie dostaw;
 • Wystawianie faktur za wykonane usługi;
 • Wystawianie dokumentów zamówień zakupu i współpraca z dostawcami;
 • Współpraca z innymi działami firmy.

 

Czego oczekujemy?

 • Wymagane zaświadczenie o niekaralności;
 • Mile widziane doświadczenie;
 • Znajomość podstawowych programów MS Office;
 • Znajomość zagadnień z zakresu obiegu dokumentów zakupowych – zamówienia, faktury, dok. przyjęcia/wydania itp. oraz gospodarki magazynowej;
 • Umiejętność organizacji pracy i rozwiązywania problemów;
 • Efektywna komunikacja;
 • Zorientowanie na cel;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Prawo jazdy kat. B.

 

Wybranym kandydatom zapewniamy:

 • Umowę o pracę lub B2B w prestiżowej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • Program wdrożenia, zapewniający szybką adaptację w miejscu pracy;
 • Możliwość rozwoju;
 • Bogaty pakiet socjalny;
 • Pracę w przyjaznym i profesjonalnym zespole.

 

Aplikuj

  Wgraj CV

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Intelligent Technologies S.A. z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy (Spółka) moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia Spółce przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.
  Klauzula informacyjna
  Przyjmuję do wiadomości, że : - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe… Więcej
  ×

  Klauzula informacyjna

  Przyjmuję do wiadomości, że :
  - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
  - administratorem moich danych osobowych jest Intelligent Technologies S.A. z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Spółce: odo@itsa.pl
  - dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), „RODO”.
  - przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez Spółka usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez Spółkę usuwane;
  - przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
  - przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  - moje dane osobowe nie są przez Spółkę wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji
  w sposób zautomatyzowany

  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wszystkie aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji, przyjmuję również do wiadomości, że aplikacje zawierające dane nie wymagane w procesie rekrutacyjnym i nie związane z wymaganiami na stanowisko w tym wrażliwe, będą usuwane i nie brane pod uwagę w procesie rekrutacji.