Inżynier Sieci IP/WAN

Miejsce pracy: Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy

 

Zakres zadań:

 • współudział w opracowywaniu założeń rozwoju infrastruktury sieciowej,
 • projektowanie i instalacja rozwiązań sieciowych w zakresie switchingu, routingu i sieci bezprzewodowych,
 • utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą sieciową (LAN/WAN/WLAN),
 • czynny udział przy rozwoju i zwiększaniu wydajności sieci,
 • prowadzenie dokumentacji technicznych

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (np. telekomunikacja, teleinformatyka),
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość:
  – technologii sieciowych: Ethernet, Frame Relay, MPLS, VoIP,
  – protokołów routingu: RIP, OSPF, EIGRP, BGP,
  – zagadnień bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych (Firewall, VPN),
  – zagadnień balansowania ruchu w sieciach teleinformatycznych
 • umiejętności analityczne i projektowe,
 • odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • prawo jazdy kat. B,

 

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w międzynarodowym środowisku,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B,
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia,
 • Opiekę medyczną,

Aplikuj

  Wgraj CV

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Intelligent Technologies S.A. z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy (Spółka) moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia Spółce przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.
  Klauzula informacyjna
  Przyjmuję do wiadomości, że : - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe… Więcej
  ×

  Klauzula informacyjna

  Przyjmuję do wiadomości, że :
  - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
  - administratorem moich danych osobowych jest Intelligent Technologies S.A. z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Spółce: odo@itsa.pl
  - dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), „RODO”.
  - przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez Spółka usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez Spółkę usuwane;
  - przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
  - przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  - moje dane osobowe nie są przez Spółkę wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji
  w sposób zautomatyzowany

  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wszystkie aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji, przyjmuję również do wiadomości, że aplikacje zawierające dane nie wymagane w procesie rekrutacyjnym i nie związane z wymaganiami na stanowisko w tym wrażliwe, będą usuwane i nie brane pod uwagę w procesie rekrutacji.