Operator Sieci NOC

Miejsce pracy: Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy

 

Zakres odpowiedzialności:

 • monitorowanie parametrów pracy sieci i usług ITSA oraz reagowanie na występujące problemy
 • weryfikacja alarmów z systemów monitorowania sieci telekomunikacyjnych oraz nadzór nad ich rozwiązaniem
 • obsługa incydentów w aplikacjach oraz nadzór nad ich rozwiązaniem
 • rozwiązywanie prostych incydentów występujących w sieci IP oraz usługach
 • rozwiązywanie eskalowanych przez Dział Wsparcia Technicznego zgłoszeń
 • obsługa zgłoszeń klientów B2B
 • ogłaszanie prac planowych i serwisowych w systemach
 • nadzór na procesem wykonywania zaplanowanych zmian oraz weryfikacja poprawności ich przeprowadzenia
 • wsparcie techników i inżynierów przy usuwaniu awarii
 • udział we wdrażaniu i eksploatacji systemów monitorowania sieci telekomunikacyjnych
 • współpracą z operatorami w zakresie dostarczanych usług
 • współpraca z innymi pracownikami w ramach bieżących zadań
 • praca w trybie zmianowym

 

Oczekiwania wobec kandydatek i kandydatów:

 • wykształcenie wyższe techniczne (telekomunikacyjne lub pokrewne)
 • doświadczenie w zakresie technicznej obsługi abonentów operatorów telekomunikacyjnych
 • znajomość technologii TCP/IP oraz systemów operacyjnych Microsoft
 • znajomość administracji urządzeniami sieciowymi (switch, router,)
 • znajomość technik transmisji sygnałów telewizyjnych, głosu i danych
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra znajomość języka angielskiego

 

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w międzynarodowym środowisku,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B,
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia,
 • Opiekę medyczną

Aplikuj

  Wgraj CV

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Intelligent Technologies S.A. z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy (Spółka) moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia Spółce przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.
  Klauzula informacyjna
  Przyjmuję do wiadomości, że : - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe… Więcej
  ×

  Klauzula informacyjna

  Przyjmuję do wiadomości, że :
  - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
  - administratorem moich danych osobowych jest Intelligent Technologies S.A. z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Spółce: odo@itsa.pl
  - dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), „RODO”.
  - przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez Spółka usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez Spółkę usuwane;
  - przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
  - przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  - moje dane osobowe nie są przez Spółkę wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji
  w sposób zautomatyzowany

  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wszystkie aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji, przyjmuję również do wiadomości, że aplikacje zawierające dane nie wymagane w procesie rekrutacyjnym i nie związane z wymaganiami na stanowisko w tym wrażliwe, będą usuwane i nie brane pod uwagę w procesie rekrutacji.