Usługi świadczone przez Intelligent Technologies S.A. cechują się wysoką stabilnością i jakością. Audyt zrealizowany został w sposób rzetelny, profesjonalny i sprawny pod względem operacyjnym, z ograniczeniem do minimum zaburzenia funkcjonowania spółki.

Grzegorz Tomaszewski
Członek Zarządu