Kontakt

Intelligent Technologies S.A.

Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa
Budynek Nimbus
Tel: +48 22 379 8888
Fax: +48 22 379 8899
e-mail: kontakt@itsa.pl

Formularz


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w powyższym formularzu kontaktowym przez Intelligent Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, w celu obsługi zapytań.
Klauzula informacyjna
Administratorem Twoich danych osobowych jest Intelligent Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie… Więcej
×

Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest Intelligent Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), „RODO”.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie www.intelligenttechnologies.pl lub pod e-mailem odo@itsa.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
Masz prawo żądać od administratora realizacji praw przysługujących Ci zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym prawa dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, prawa do ograniczenia przetwarzania danych a także prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W oparciu o Twoje dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania.
Zgodę można w każdej chwili wycofać, poprawić lub zmienić. Wycofanie zgody nie będzie miało skutków w stosunku do danych przetwarzanych przed jej wycofaniem.

Intelligent Technologies S. A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 98, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000187832, kapitał zakładowy: 7.777.777,00 złotych pokryty w całości, NIP: 108-00-00-059, REGON: 015619104

Pomożemy Ci podjąć właściwą decyzję.

Niezależnie od tego, czego potrzebuje Twoja firma, jesteśmy gotowi do współpracy.

+48 22 379 88 88

Skontaktuj się