Kontakt

Intelligent Technologies S.A.

Adres siedziby:
Al. Krakowska 61A,
05-090 Sękocin Nowy

Tel: 19 007
Fax: +48 22 379 8899
e-mail: kontakt@itsa.pl

Formularz


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w powyższym formularzu kontaktowym przez Intelligent Technologies S.A. z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy, w celu obsługi zapytań.
  Klauzula informacyjna
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Intelligent Technologies S.A. z siedzibą w Sękocinie Nowym… Więcej
  ×

  Klauzula informacyjna

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Intelligent Technologies S.A. z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy.
  Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), „RODO”.
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie www.intelligenttechnologies.pl lub pod e-mailem odo@itsa.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
  Masz prawo żądać od administratora realizacji praw przysługujących Ci zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym prawa dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, prawa do ograniczenia przetwarzania danych a także prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  W oparciu o Twoje dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania.
  Zgodę można w każdej chwili wycofać, poprawić lub zmienić. Wycofanie zgody nie będzie miało skutków w stosunku do danych przetwarzanych przed jej wycofaniem.

  Intelligent Technologies S. A. z siedzibą w Sękocinie Nowym przy Al. Krakowskiej 61A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000187832, kapitał zakładowy: 7.777.777,00 złotych pokryty w całości, NIP: 108-00-00-059, REGON: 015619104

  Pomożemy Ci podjąć właściwą decyzję.

  Niezależnie od tego, czego potrzebuje Twoja firma, jesteśmy gotowi do współpracy.

  19 007

  Skontaktuj się