Dla Akcjonariuszy

W związku z wejściem w życie w dniu 20 września 2019 r. ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, że realizując obowiązek wynikający z art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798, 2217) Intelligent Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie utworzyła na stronie internetowej zakładkę dedykowaną specjalnie dla akcjonariuszy.

W zakładce „Dla akcjonariuszy” publikowane będą wszelkie informację związane z obowiązkową dematerializacją akcji Spółki oraz inne istotne dla akcjonariuszy.