Dla Akcjonariuszy

W związku z wejściem w życie w dniu 20 września 2019 r. ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, że realizując obowiązek wynikający z art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798, 2217) Intelligent Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Sękocinie Nowym utworzyła na stronie internetowej zakładkę dedykowaną specjalnie dla akcjonariuszy.

W zakładce „Dla akcjonariuszy” publikowane będą wszelkie informację związane z obowiązkową dematerializacją akcji Spółki oraz inne istotne dla akcjonariuszy.

 

Komunikat z dnia 30-09-2020

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Intelligent Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa. Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.


Komunikat z dnia 27-10-2020

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Intelligent Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa. Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.


Komunikat z dnia 20-11-2020

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Intelligent Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa. Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.


Komunikat z dnia 15-12-2020

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Intelligent Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa. Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.


Komunikat z dnia 30-12-2020

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Intelligent Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa. Niniejsze wezwanie jest ostatnim piątym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.