Dla Operatorów

Informacja w sprawach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej Intelligent Technologies S.A.