Regulaminy i Cenniki

Obniżamy ceny za połączenia międzynarodowe

(obowiązuje od 15 maja 2019r.)

Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2015/2120, zmienionym rozporządzeniem (EU) 2018/1971 z dnia
11 grudnia 2018 r. od 15 maja 2019r. klienci indywidualni (konsumenci) dzwoniący z sieci Intelligent Technologies S.A. na numery stacjonarne i komórkowe w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego zapłacą za minutę połączenia głosowego nie więcej niż 1 zł za minutę rozmowy (z VAT)

Nowe ceny obowiązują od 15 maja 2019 roku i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

Wskazane zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa i nie stanowią podwyżki cen. Abonenci, którzy ich nie akceptują mają prawo do wypowiedzenia umowy do 15 maja 2019 r. Jeśli jednak, wiążą nas
z Państwem umowy zawarte na czas określony, to przysługuje nam roszczenie o zwrot ulgi udzielonej Państwu w związku z zawarciem umowy.

Informujemy ponadto, że konsumenci korzystający z alternatywnych taryf (tj. zawierających inne ceny za połączenia międzynarodowe do krajów UE, EOG) mogą do dnia 15 lipca 2019 r. zrezygnować
z korzystania z tych taryf. Jako operator jesteśmy zobowiązani do dnia 15 lipca 2019 r. wyłączyć alternatywne taryfy tym konsumentom, którzy wyraźnie nie zadeklarowali chęci dalszego z nich korzystania.

OF_01_01_2021_Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Intelligent Technologies SA
OF_01_01_2021_Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET
OF_01_01_2021_Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci WiBI
OF_01_01_2021_Regulamin dzierżawy Łącza

01_01_2021_Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Intelligent Technologies SA
01_01_2021_Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET
01_01_2021_Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci WiBI_
01_01_2021 _Regulamin dzierżawy Łącza


21.12.2020 – Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Intelligent Technologies SA [Plik PDF]

21.12.2020 – Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ADSLNET [Plik PDF]

21.12.2020 – Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET [Plik PDF]

21.12.2020 – Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci AFORTE [Plik PDF]

21.12.2020 – Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci WiBI [Plik PDF]

 


Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Intelligent Technologies S.A. [Plik PDF] 

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ADSLNET [Plik PDF]

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET [Plik PDF]

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci Aforte [Plik PDF]

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci WIBI [Plik PDF]

Regulamin dla osób słabo widzących – telefonia [Plik PDF]