Property Solutions

Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjnąw budynku.

Jeden Partner Technologiczny

Pozytywne relacje z Operatorami

Pakiet rozwiązań dodatkowych


Sprawdź

MEGAUSTAWAWsparcie dla Właścicieli i Zarządców


Sprawdź

Co to jest Property Solutions?

Property Solutions to usługa zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną i teletechniczną w nieruchomości komercyjnej. Zapewnia wyspecjalizowany serwis obsługi formalno-technicznej użytkowników infrastruktury, w szczególności Operatorów Telekomunikacyjnych oraz Najemców budynku. Umożliwia utrzymanie porządku i przejrzystych zasad dostępu do infrastruktury.

Usługa poparta doświadczeniem

Nasze rozwiązania zostały wdrożone w ponad
100 budynkach biurowych najwyższej klasy w Warszawie,
Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.
Property Solutions to zadowoleni Właściciele,
Zarządcy a przede wszystkim Najemcy.

Zakres partnerstwa

Partner Technologiczny

Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną i teletechniczną w nieruchomości komercyjnej, w tym utrzymanie, paszportyzacja i budowa okablowania, zarządzanie dostępem do pomieszczeń technicznych.

Partner Biznesowy

Przygotowywanie ofert na dzierżawę i budowę infrastruktury teletechnicznej, negocjowanie warunków współpracy z Operatorami, generowanie przychodów dla Właściciela.

Partner Finansowy

Pełna obsługa rozliczeń usługobiorców oraz przygotowywanie raportów finansowych dla Właściciela.

Partner Prawny

Audyt i analiza zawartych umów oraz przygotowywanie, opiniowanie i zawieranie nowych umów.

Zakres działań

Generowanie raportów do UKE

Reprezentowanie Właściciela w kontaktach i obligatoryjnej sprawozdawczości z Urzędem Komunikacji Elektronicznej.

Generowanie raportów finansowo-technicznych

Bieżące prowadzenie dokumentacji dzierżaw okablowania i najmu powierzchni technicznych, w tym dachu. Bieżąca paszportyzacja i prowadzenie dokumentacji technicznej.

Audyt techniczno-prawny

Kompleksowa analiza zawartych umów z Operatorami i Najemcami oraz przegląd zastanego stanu infrastruktury w budynku.

Obsługa techniczna

Bieżące utrzymanie infrastruktury oraz jej rozbudowa w miarę potrzeb, zapewnienie dostępu dla Operatorów (remote hands).

Utrzymanie relacji

Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z Najemcami i Operatorami.

Pomożemy Ci podjąć właściwą decyzję.

Niezależnie od tego, czego potrzebuje Twoja firma, jesteśmy gotowi do współpracy.

+48 22 379 88 88

Skontaktuj się