Megaustawa - dotyczy twojej nieruchomości

Skorzystaj z naszego doświadczenia już dziś.

Jesteś Właścicielem lub Zarządcą nieruchomości komercyjnej?

Czym jest "Megaustawa"?

Tzw. „Megaustawa” to ustawa administracyjnie regulująca dostęp przedsiębiorców telekomunikacyjnych do nieruchomości. Nakłada ona na Właścicieli, Zarządców oraz Użytkowników Wieczystych nieruchomości szereg obowiązków wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych, m.in. w zakresie przekazywania informacji o:

  • danych kontaktowych właściciela kabla telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku i przyłącza telekomunikacyjnego oraz podmiotów korzystających z punktu styku;
  • innych przedsiębiorcach telekomunikacyjnych korzystających z kabla telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku i przyłącza telekomunikacyjnego.

Czym grozi niedopełnienie obowiązków?

Niedopełnienie obowiązków w ustawowym terminie może skutkować bardzo wysokimi karami (do 3% rocznego przychodu Spółki).

„Megaustawa” nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek podjęcia negocjacji z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym umowy o dostępie do nieruchomości. Niepodjęcie lub odmowa negocjacji może skutkować wydaniem przez UKE decyzji administracyjnej zastępującej umowę (z  możliwością wpisu do KW nieruchomości). W wyniku zmian, ograniczeniom podlega również prawo własności – UKE określa w decyzji administracyjnej obowiązki Właściciela, Zarządcy, Użytkownika wieczystego nieruchomości oraz zakres uprawnień przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, a także swoboda prowadzenia działalności gospodarczej (obowiązek nieodpłatnego udostępniania infrastruktury budynku) oraz wpływ na instalacje telekomunikacyjne budynku.

Pomożemy podjąć Ci właściwą decyzję.

Niezależnie od tego czego potrzebuje twoja firma, jesteśmy gotowi do współpracy.

+48 22 379 88 88

Skontaktuj się