Wszystkie prace realizowane przez ITSA były wykonywane sprawnie, terminowo i zgodnie z wszelkimi zasadami sztuki instalacyjnej.

Przemysław Małek
Kierownik Projektu