Pracuj zdalnie z SD-WAN i zapewnij pracownikom bezpieczny dostęp do danych

Od czasu pandemii Covid-19 firmy szukały skutecznego sposobu organizacji pracy zdalnej. Wiele firm wprowadziło metody komunikacji, takie jak konferencje wideo i głosowe. Korzystają również z komunikatorów lub rozwiązań ujednoliconej komunikacji (UC). Częstym rozwiązaniem jest oprogramowanie składowe – MS Teams. Wraz ze wzrostem znaczenia narzędzi pracy zdalnej, zapewnienie ich bezpieczeństwa i wydajności stało się priorytetem dla technologii SD-WAN. W tym artykule opisujemy, w jaki sposób SD-WAN obsługuje powszechnie stosowane rozwiązania zintegrowanej komunikacji (UC) i pomaga poprawić efektywność pracy w domu.

 

Wczesne szacunki Eurofound (2020) 1 wskazują, że z powodu pandemii prawie 40% pracowników w UE podjęło pracę zdalną w pełnym wymiarze godzin. Niedawne badanie JRC na podstawie Unii Europejskiej dostarcza przybliżonych szacunków dotyczących zastępowania miejsc pracy biurowej w około 25% firm z sektora gospodarczego, które mogą pracować zdalnie. To bardzo duża zmiana, biorąc pod uwagę fakt, że przed pandemią tylko 15% pracowników w UE 1 uczestniczyło w tzw. Telepracy.

 

W związku z pandemią konieczna jest praca poza biurem, dlatego coraz ważniejsze stają się ujednolicone rozwiązania komunikacyjne do pracy zdalnej. Najczęściej używanym narzędziem są zwłaszcza konferencje głosowe, które są niezawodne, stabilne i łatwe w użyciu. Mogą być również używane jako usługi w chmurze, co obniża koszty i ułatwia zarządzanie nimi. Narzędzia wideokonferencyjne są również szeroko znane i szeroko stosowane, umożliwiając rozmówcom kontakt „twarzą w twarz”. Rozwiązania pracy zespołowej, takie jak MS Team, są bardzo popularne. Mniejsze firmy używają aplikacji takich jak Zoom czy Skype, aby zapewnić komfort komunikacji głosowej i wideo.

 

W jaki sposób SD-WAN obsługuje zdalną pracę? Konieczność wdrożenia zdalnego biura na dużą skalę skłoniła firmy do ponownego przemyślenia koncepcji i organizacji dostępu pracowników do korporacyjnych zasobów informacyjnych oraz do kompleksowej analizy metod komunikacji wewnątrz organizacji. Technologia SD-WAN może odgrywać ważną rolę w tych procesach, umożliwiając łączenie się z centrum danych w wygodny i całkowicie bezpieczny sposób. Zapewnia również połączenie między oddziałami a centralą, a co najważniejsze, umożliwia pracownikom zdalnym efektywny dostęp do danych. Oznacza to, że firmy nie muszą już utrzymywać wielu rozwiązań komunikacyjnych, ponieważ cały proces może być obsługiwany przez bezpieczną sieć SD-WAN, która jest łatwa w utrzymaniu i zarządzaniu.

 

 

SD-WAN to nie tyle infrastruktura. To gotowe do użycia i bogate w funkcje rozwiązanie obsługujące ujednoliconą komunikację. Oprócz sprzętu sieciowego dostarczane jest również oprogramowanie do zarządzania. SD-WAN pozwala na zintegrowanie wszystkich możliwych typów komunikacji w jedną infrastrukturę telekomunikacyjną – od najbardziej wydajnego dostępu kablowego (zapewniającego najwyższą przepustowość poprzez komunikację mobilną) po satelitę.

 

Przede wszystkim technologia ta pozwala w bezpieczny sposób zapewnić pracę zdalną, a poza tym nie wiąże się z inwestycjami w inne rozwiązania. Ponieważ zainstalowano SD-WAN, użytkownicy mogą bezpiecznie uzyskać dostęp do zaszyfrowanych zasobów firmowych na swoich urządzeniach. Zasięg działania SD-WAN można zawsze rozszerzyć na większą liczbę pracowników, zapewniając w ten sposób pełną elastyczność i skalowalność. Kolejną zaletą jest prostota nadawania uprawnień użytkownikom. Pracownik zdalny ma dostęp tylko do określonych zasobów, których potrzebuje.

 

Jak wdrożyć tę technologię? Jeśli firma korzysta z usług partnerów technologicznych (np. Operatorów telekomunikacyjnych), migracja do SD-WAN nie jest skomplikowana. Najpierw konsultant przeprowadzi wywiady z ekspertami w firmie i na tej podstawie określi rodzaj i szybkość kontaktu. W drugim kroku przygotowywana jest lista sprzętu wymaganego do instalacji oraz lista licencji wymaganych do instalacji oprogramowania. Firma może zdecydować, że operator wdraża zabezpieczenia lub korzysta z dotychczas stosowanych rozwiązań bezpieczeństwa.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany usługą SD-WAN koniecznie się z nami skontaktuj! +48 22 379 88 88