Internet

Internet

Najszybsze rozwiązanie dla firm.

INTERNET SYMETRYCZNY

Najlepsze na rynku SLA

Gwarantowane parametry łącza

Dowolna pula
publicznych IP

Szybkość
do 10 Gbps

Co proponujemy?

Bezpieczny i szybki internet z najlepszym na rynku SLA. Nasza usługa oparta jest na własnej infrastrukturze i zasobach, nowoczesnej sieci światłowodowej i wielu punktach wymiany ruchu i stykach z operatorami międzynarodowymi.

Najszybszy na rynku czas pomiędzy podpisaniem umowy a instalacją usługi. 24-godzinny dostęp do obsługi Klienta, asystę indywidualnego opiekuna oraz dostęp do wsparcia technicznego. Błyskawicznie realizujemy i reagujemy na zlecenia, zgłoszenia, uszkodzenia i życzenia Klientów.

INTERNET ASYMETRYCZNY

Dedykowany opiekun

Stały publiczny IP

Wsparcie techniczne
24/7/365

Szybkość
do 900/200 Mbps

Co proponujemy?

Najlepsze rozwiązanie dla MŚP w rozsądnej cenie, zapewniające zarówno stały adres IP, jak i możliwość szybkiego przeglądania serwisów, czy zawartości internetu.  Usługa kierowana jest do świadomych Klientów, dla których internet stanowi podstawowe narzędzie pracy.

Dlaczego warto wybrać internet od Intelligent Technologies?

Dedykowani opiekunowie

10 Gbps ready

Stabilne parametry łącza

Wsparcie techniczne
24/7/365

Technologia światłowodowa

Bezpieczeństwo

Pomożemy podjąć Ci właściwą decyzję.

Niezależnie od tego, czego potrzebuje Twoja firma, jesteśmy gotowi do współpracy.

19 007

Skontaktuj się

Megaustawa

Megaustawa - dotyczy twojej nieruchomości

Skorzystaj z naszego doświadczenia już dziś.

Jesteś Właścicielem lub Zarządcą nieruchomości komercyjnej?

Czym jest "Megaustawa"?

Tzw. „Megaustawa” to ustawa administracyjnie regulująca dostęp przedsiębiorców telekomunikacyjnych do nieruchomości. Nakłada ona na Właścicieli, Zarządców oraz Użytkowników Wieczystych nieruchomości szereg obowiązków wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych, m.in. w zakresie przekazywania informacji o:

  • danych kontaktowych właściciela kabla telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku i przyłącza telekomunikacyjnego oraz podmiotów korzystających z punktu styku;
  • innych przedsiębiorcach telekomunikacyjnych korzystających z kabla telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku i przyłącza telekomunikacyjnego.

Czym grozi niedopełnienie obowiązków?

Niedopełnienie obowiązków w ustawowym terminie może skutkować bardzo wysokimi karami (do 3% rocznego przychodu Spółki).

„Megaustawa” nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek podjęcia negocjacji z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym umowy o dostępie do nieruchomości. Niepodjęcie lub odmowa negocjacji może skutkować wydaniem przez UKE decyzji administracyjnej zastępującej umowę (z  możliwością wpisu do KW nieruchomości). W wyniku zmian, ograniczeniom podlega również prawo własności – UKE określa w decyzji administracyjnej obowiązki Właściciela, Zarządcy, Użytkownika wieczystego nieruchomości oraz zakres uprawnień przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, a także swoboda prowadzenia działalności gospodarczej (obowiązek nieodpłatnego udostępniania infrastruktury budynku) oraz wpływ na instalacje telekomunikacyjne budynku.

Pomożemy podjąć Ci właściwą decyzję.

Niezależnie od tego czego potrzebuje twoja firma, jesteśmy gotowi do współpracy.

19 007

Skontaktuj się