Account Manager

Miejsce pracy: Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy

Poszukujemy osoby na stanowisko Account Managera, która będzie odpowiedzialna za zarządzanie relacjami z klientami oraz rozwijanie biznesu w branży teleinformatycznej. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie współpracować z zespołem sprzedaży, marketingu oraz jakości, aby nasze produkty i usługi były dostarczane na określonym poziomie.

Twój zakres obowiązków

 • Zarządzanie portfelem klientów, w tym nawiązywanie i utrzymanie długoterminowych relacji z klientami
 • Udział w opracowaniu strategii sprzedaży i wdrażaniu działań, które przyczynią się do realizacji wyznaczonych celów
 • Analiza rynku, trendów i potrzeb klientów w celu świadczenia usług dla ich potrzeb
 • Koordynowanie działań między zespołem sprzedażowym, marketingowym i technicznym w celu zapewnienia skuteczności obsługi klienta
 • Opracowywanie wyników i przedstawienie wyników sprzedaży i postępów w realizacji celów

Nasze wymagania

 • Doskonałe umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
 • Samodzielność, skuteczność i właściwości pracy wchodzące w skład grupy teleinformatycznej
 • Dobra znajomość języka angielskiego

Mile widziane

 • Minimum 3 lata doświadczenia w sprzedaży produktów i usług w branży teleinformatycznej dostarczanych i utrzymywanych długoterminowych relacji z klientami
 • Znajomość rynku teleinformatycznego oraz trendów na nim panujących

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w stale rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjny pakiet opłat składający się z podstawy oraz prowizji od wyników sprzedaży
 • Pracę w środowisku profesjonalnym z branży IT
 • Możliwość rozwoju i szkoleń
 • Pracę w przyjaznej atmosferze i kulturze organizacyjnej

BENEFITY:

 • dofinansowanie do zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • elastyczny czas pracy
 • spotkania integracyjne
 • firmowa drużyna sportowa
 • parking dla pracowników
 • program rekomendacji pracowników
 • wolontariat pracowniczy
 • inicjatywy dobroczynne
 • służbowy laptop, telefon, samochód
 • dobra kawa i pozytywna energia

Aplikuj

  Wgraj CV

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Intelligent Technologies S.A. z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy (Spółka) moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia Spółce przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.
  Klauzula informacyjna
  Przyjmuję do wiadomości, że : - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe… Więcej
  ×

  Klauzula informacyjna

  Przyjmuję do wiadomości, że :
  - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
  - administratorem moich danych osobowych jest Intelligent Technologies S.A. z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Spółce: odo@itsa.pl
  - dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), „RODO”.
  - przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez Spółka usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez Spółkę usuwane;
  - przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
  - przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  - moje dane osobowe nie są przez Spółkę wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji
  w sposób zautomatyzowany

  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wszystkie aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji, przyjmuję również do wiadomości, że aplikacje zawierające dane nie wymagane w procesie rekrutacyjnym i nie związane z wymaganiami na stanowisko w tym wrażliwe, będą usuwane i nie brane pod uwagę w procesie rekrutacji.