Rok 2020 jest początkiem ekspansji sieci 5G zarówno na świecie jak i w Polsce. Czym jest sieć 5 generacji?

Planowane rozwiązania 5G mają na celu zwiększenie pojemności w stosunku do obecnego standardu 4G, co pozwoli na obsługę znacznie większej liczby użytkowników łączy szerokopasmowych oraz umożliwi realizację wysoce niezawodnej, masowej komunikacji między urządzeniami.

Oczekuje się, iż przyszły standard 5G ma również zapewnić niższe opóźnienia w porównaniu do urządzeń 4G i mniejsze zużycie baterii, co umożliwi pełniejszą obsługę Internetu rzeczy (IoT), czyli koncepcji, zgodnie z którą otaczające nas urządzenia połączone są ze sobą za pomocą bezprzewodowych sieci teleinformatycznych i mogą przesyłać między sobą dane.

Czy zmieni to zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne, takie jak dostęp do internetu, usługi głosowe i OTT?

Tego jesteśmy pewni ale należy tu postawić jedno pytanie – co z zasięgiem wewnątrz budynków?

Charakterystyka sieci 5G będzie wymagała znaczącego zwiększenia ilości (zagęszczenia) stacji bazowych (BTS). Z racji koniecznych do poniesienia nakładów finansowych będzie to proces rozłożony na lata.

Operatorzy mobilni również będą optymalizować koszty – priorytetem będzie zasięg 5G poza budynkami.

Czy oznacza to brak dostępu do tej technologii w naszych biurach?

Czy istnieje rozwiązanie?