Sieć Wi-Fi stanowi doskonałą możliwość zwiększenia zasięgu dla sieci mobilnych.

Dzięki takim funkcjonalnościom jak Wi-Fi Calling możemy korzystać z naszych urządzeń mobilnych w miejscach, gdzie nie dociera zasięg z BTS (Base Transceiver Station). Pierwotnie Wi-Fi Calling powstało po to, by umożliwić połączenia internetowe oraz transfer danych. Jednakże ostatnio, dzięki stowarzyszeniu Wi-Fi Alliance, Wi-Fi 6 stało się funkcjonalnym uzupełnieniem dla infrastruktury służącej do świadczenia usług mobilnych. Odpowiednio zaprojektowane sieci Wi-Fi ostatniej generacji (802.11ac/Wi-Fi 5 oraz 802.11ax/Wi-Fi 6) umożliwiają skuteczne połączenia głosowe. 

Wykonywanie połączeń przez Wi-Fi Calling nie jest niczym nowym. Jednymi z pierw-szych rozwiązań dla internetowych rozmów i czatów audio-wideo były aplikacje Skype i WhatsApp, stanowiące usługę z rodzaju OTT (Over The Top). Po nich pojawiły się inne, takie jak Messenger, Google Meet, Zoom itp. Od połączeń telefonicznych różnią się tym, że wymagają uprawnień oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania lub aplikacji. Aplikacje te stanowią rozszerzenie naszych możliwości komunikacyjnych i zapewniają dodatkowe korzyści takie jak rozmowy głosowe w strefach pozbawionych zasięgu operatorów mobilnych i uwalniają nas często od konieczności ponoszenia kosztów związanych z opłatami roamingowymi.

Połączenia realizowane w technologii OTT czy też VoIP (Voice over Internet Protocol) to usługi wirtualne, które wymagają oddzielnej aplikacji i nie zapewniają pełnej mobilności, na przykład przekazywania połączeń. Z drugiej strony połączenia za pośrednictwem Wi-Fi są zintegrowane z siecią operatora komórkowego. Wykonywane są z wykorzystaniem natywnego dialera w telefonie w ramach abonamentu telefonii komórkowej (większość operatorów udostępnia je bezpłatnie i bez użycia zewnętrznej aplikacji). Połączenia Wi-Fi umożliwiają klientowi bezproblemową mobilność (przekazywanie połączeń między Wi-Fi a siecią komórkową).

Oznacza to, że rozpoczynając połączenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi, a następnie opuszczając obszar, który ona obejmuje, można automatycznie przełączyć się na rozmowę opartą na sieci komórkowej.

Obecnie Wi-Fi umożliwia łączenie się z każdym urządzeniem mobilnym m.in. telefonem komórkowym, laptopem, czy linią stacjonarną, tak samo jak w przypadku połączeń wykonywanych za pomocą modemu. Co to oznacza?

Sytuacja dostępności usług głosowych zmieniła się diametralnie na przestrzeni ostatnich lat. Dostęp do nowoczesnych usług komunikacyjnych nie wymaga już posiadania aplikacji OTT lub w przypadku urządzeń Apple – funkcji Face Time.

 

Dlaczego warto mieć Wi-Fi Calling?

  • możliwość wykonywania połączeń głosowych w miejscach, gdzie nie ma zasięgu żadnej z polskich sieci komórkowych,
  • zdecydowane poprawienie jakości rozmów, w miejscach o słabym zasięgu lub we wnętrzach budynków, które utrudniają rozchodzenie się fal,
  • rozmowy w Wi-Fi Calling umożliwiają rozmowy z wykorzystaniem HD Voice, jeśli operator świadczy taką funkcjonalność,
  • obniżenie kosztów rozmów międzynarodowych, dzięki uniknięciu opłat roamingowych.

Dlaczego warto mieć Wi-Fi 6?

  • czterokrotnie lepsza wydajność Wi-Fi 6 (802.11ax) w porównaniu do Wi-Fi 5 (802.11ac) dzięki obsłudze większej ilości strumieni dla sieci bezprzewodowej,
  • nowy standard sieci bezprzewodowej umożliwi dzielenie pasma na węższe podkanały, czyli dzięki Wi-Fi 6 możliwe będzie użytkowanie sieci bezprzewodowej przez większą ilość użytkowników z zachowaniem separacji sieci,
  • dzięki pojemności sieci Wi-Fi 6 istnieje możliwość wykorzystywania tej technologii do obsługi dodatkowych urządzeń w budynkach np. urządzeń IoT,
  • dzięki Wi-Fi 6 jesteś w stanie uzyskać prędkość połączenia bezprzewodowego do 10 Gbps,
  • dzięki niskim opóźnieniom w sieci bezprzewodowej, usługi głosowe Wi-Fi 6 są świadczone w najwyższej jakości.

 

Warto zwrócić uwagę, że dzięki Wi – Fi Calling możemy osiągnąć również korzyści środowiskowe przez wykorzystywanie tej technologii.

 

Rozwiązanie Wi-Fi Calling to nie tylko aspekty Twojej doskonałej komunikacji. Warto zwrócić uwagę na korzyści środowiskowe niesione przez wykorzystywanie tej technologii. Aspektem podstawowym jest konsolidacja infrastruktury dostępowej do Internetu z infrastrukturą służącą do prowadzenia połączeń głosowych.

 

Co nam to daje? Oszczędność energii elektrycznej!

Uniknięcie konieczności implementacji infrastruktury pasywnej oraz BTS-a stosowanego przez operatorów mobilnych spowoduje zmniejszenie energochłonności Twojej inwestycji co przełoży się na aspekt obniżenia śladu węglowego.

Kolejnym profitem jest ograniczenie ilości komponentów infrastruktury pasywnej w budynku. Okablowanie strukturalne służące do wybudowania infrastruktury wzmocnienia GSM jest nośnikiem metali ciężkich oraz późniejszych odpadów z tworzyw sztucznych. Powoduje to trudność w utylizacji i również zwiększa zanieczyszczenie środowiska w momencie przetwarzania tych materiałów. Brak infrastruktury operatorów mobilnych powoduje również obniżenie poziomu widma radiowego na terenie kompleksu biurowego co przy obecnym zagęszczeniu tego typu interferencji ma korzystny wpływ na nasze funkcjonowanie. Niebagatelnym aspektem koncepcji architektonicznej Twojej inwestycji jest uniknięcie konieczności montażu na dachach systemów anten. Wpisuje się to w koncepcję nowoczesnego projektowania, ukierunkowanych na ekologię obiektów w miastach.

 

Wi-Fi Calling to technologia, która umożliwia korzystanie z usług komórkowych bez dostępu do nadajników GSM. Daje ona możliwość prowadzenia rozmów i wysyłania wiadomości SMS za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Numer telefonu użytkownika (przypisany do karty SIM) jest oczywiście wyświetlany, a sama usługa działa na całym świecie. Technologia Wi-Fi Calling nie wymaga aby wszyscy użytkownicy danego połączenia z niego korzystali. Sieć Intelligent Technologies S.A., która została przebudowana do najnowszego standardu 100Gbps umożliwia świadczenie najnowszych usług dostępnych na rynku telekomunikacyjnym. Dzięki wsparciu dla tej technologii oraz rozwiązaniu WiBI możesz będąc z nami korzystać z tego już dzisiaj.

 

Warto pamiętać, że wybór technologii może mieć realny wpływ na ochronę środowiska.