IEEE 802.11ax: – Wi-Fi 6!

Sieć bezprzewodowa ewoluuje, napędzana przez więcej urządzeń, więcej połączeń i aplikacje wymagające dużej przepustowości. Przyszłe sieci będą wymagały większej pojemności i niezawodności sieci bezprzewodowej. Właśnie tam pojawia się szósta generacja Wi-Fi.

Wyłaniający się standard IEEE 802.11ax to najnowszy krok w drodze do ciągłej innowacji. Opiera się na mocnych stronach 802.11ac, a jednocześnie zapewnia elastyczność i skalowalność, która pozwala nowym i istniejącym sieciom zasilać aplikacje nowej generacji. IEEE 802.11ax łączy swobodę i szybkość gigabitowej sieci bezprzewodowej z przewidywalnością, którą możemy znaleźć w licencjonowanym radiu (LTE).

IEEE 802.11ax umożliwia przedsiębiorstwom i usługodawcom obsługę nowych i powstających aplikacji w tej samej infrastrukturze bezprzewodowej sieci LAN (WLAN), zapewniając jednocześnie wyższą jakość usług dla starszych aplikacji. Ten scenariusz przygotowuje grunt pod nowe modele biznesowe i zwiększone zapotrzebowanie na Wi-Fi