IEEE 802.11ax pozwala punktom dostępowym obsługiwać większą ilość klientów w gęstym środowisku i zapewniać lepszą jakość połączeń w sieciach LAN.

Zapewnia także bardziej przewidywalną wydajność w zaawansowanych aplikacjach, takich jak wideo 4K, Ultra HD, bezprzewodowe biuro i Internet rzeczy (IoT). Elastyczne planowanie czasu budzenia pozwala urządzeniom klienckim spać znacznie dłużej niż w standardzie 802.11ac i budzić się przy mniejszej rywalizacji, wydłużając żywotność baterii smartfonów, Internetu Rzeczy i innych urządzeń.

IEEE 802.11ax osiąga te korzyści poprzez trzy różne wymiary:

  • Modulacja gęstsza z wykorzystaniem 1024 Quadrature Amplitude Modulation (QAM), umożliwiająca ponad 35-procentowy wzrost prędkości
  • Planowanie oparte na wielokrotnym dostępie z ortogonalnym podziałem częstotliwości (OFDMA) w celu zmniejszenia narzutu i opóźnień
  • Solidna sygnalizacja o wysokiej wydajności dla lepszej pracy przy znacznie niższej sile odbieranego sygnału
  • Wskazanie (RSSI)